หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2รับรางวัลสถานศึกษา ผู้บริหาร และครูดีเด่นด้านการดูแลนักเรียนที่มความต้องการพิเศษ จากจังหวัดขอนแก่น
โดย : admin
อ่าน : 205
จันทร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น

ผู้บริหารดีเด่น: นายสำเนียง มิ่งขวัญ  และครูดีเด่น :  นางผานิตย์ โยธาชัย รับรางวัลด้านการดูแลนักเรียนที่มความต้องการพิเศษ จากจังหวัดขอนแก่น

เนื่องในวันคนพิการ 19 ธันวาคม 2562 ณ เซนทรัล ฮอลล์ ขอนแก่น