หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
โดย : admin
อ่าน : 371
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1. คีตะมวยไทย   

-ผู้ฝึกสอน

   1.นายสำเนียง มิ่งขวัญ

   2. นายเชาวรัตน์  สุดเพาะ

   3. นายอรัญ กองเคน

1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พานิชกิจ
2. นางสาวจิราภรณ์  สิงหาทอ
3. นายตุลาชัย  เทียบมาก
4. นางสาวนิษิตา  แก้วคำกอง
5. นายบดินทร์  พาลี
6. นางสาวภัทรสุดา  ภูน้ำใส
7. เด็กหญิงระพีพรรณ  บ้งเวียง
8. นางสาวสโรชา  อินปะโคน
9. นางสาวอภิชญา  นามพรม
10. นางสาวอารยา  ใสสา

กิจกรรมที่ 2 คือ การประกวดเล่านิทานนักเรียนบกพร่องทางการเห็น

1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต ครูผู้ฝึกสอน

1. ด.ญ.ทิวา  ก้านทองหลาง

 

กิจกรรมที่ 3 คือ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3

1. นางสาวชุตินิษฐ์  ยะไชยศรี  ครูผู้ฝึกสอน

1. เด็กชายชัยวัฒน์  ลีปาน