ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรมิตา เหนือผุยผาย
ตำแหน่ง :ครูสอนภาษาจีน
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่บุคคลา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :