ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอด
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูดนตรี/งานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนดนตรี/ศิลปะ
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :