ชื่อ - นามสกุล :นายชัยวัฒน์ หายักวงษ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ ICT./งานจัดการเรียนการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :