ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่
ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก :ดูแลนักเรียนเด็กพิการ/ธุรการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูดูแลนักเรียนเรียนรวม
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :