ชื่อ - นามสกุล :นางณัชชา เจือจารย์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ