[ Suratatchaphong ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สุรธัชพงศ์ อดิศักดิ์สดใส
ชื่อเล่น : 
บูม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
17/11/2549
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Mavmeow@gmail.com  
ที่อยู่ : 
381/2 หมู่ที่ 21 ซอยมิตรภาพ 19 ตำบลศิลา
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 
40000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0808559845
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น