โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.knw2.ac.th/web/ Sun, 29 Mar 2020 21:39:34 เผยแพร่ผลงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ http://www.knw2.ac.th/web//?name=news&file=readnews&id=112 http://www.knw2.ac.th/web//icon/news_1566361868.jpg

 

 

 

 

รายละเอียด Best Practice กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

https://www.dropbox.com/s/iv0 1566361868