ใหม่1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นางสาวพัณณิตา หน่อแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ได้เข้ารับทุก มูลนิธิองค์ประปฐมเจดีย์ ประะจำปี 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่า โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบทุกการศึกษาในครั้งนี้
307268
 
ใหม่CovidC2